Phim cán nhiệt nhiệt độ thấp

 • Phim Matt nhiệt độ thấp BOPP

  Phim Matt nhiệt độ thấp BOPP

  ● Chất liệu: BOPP

  ●Mặt hàng: Màng cán nhiệt Matt nhiệt độ thấp BOPP

  ●Hình dáng sản phẩm: Phim cuộn

  ●Độ dày: 17micron 20micron 23micron

  ●Chiều rộng: 300~1930mm

  ●Chiều dài: 2000~6000 mét

  ●Lõi giấy: 3”(76mm)

  ● Yêu cầu về thiết bị: Máy ép khô có chức năng gia nhiệt

 • Phim bóng nhiệt độ thấp BOPP

  Phim bóng nhiệt độ thấp BOPP

  ●Chất liệu: BOPP
  ●Mặt hàng: Màng cán nhiệt bóng nhiệt độ thấp BOPP
  ●Hình dáng sản phẩm: Phim cuộn
  ●Độ dày: 17micron 20micron 23micron
  ●Chiều rộng: 300~1930mm
  ●Chiều dài: 2000~6000 mét
  ●Lõi giấy: 3”(76mm)
  ●Yêu cầu thiết bị: Máy ép khô có chức năng gia nhiệt