Liên hệ chúng tôi

Cuộc điều tra

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất khi nhận được yêu cầu của bạn.

Sự hợp tác

Chúng tôi mong muốn xây dựng sự hợp tác lâu dài với bạn.

Gọi cho chúng tôi

+86-757-23819180

Cuộc điều tra

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất khi nhận được yêu cầu của bạn.

Số fax

+86-0757-23819189

Cuộc điều tra

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất khi nhận được yêu cầu của bạn.

Whatsapp

+86 13823405537

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi